Gebruiksonderzoek Alexanderknoop, Rotterdam

Met de kaart van de week wordt het dagelijks gebruik van verschillende gebruikersgroepen/ populaties in beeld gebracht.