Benoeming BEP

Nieuws - 26 augustus 2013

In de Wet op de architectentitel is sinds 2010 de verplichting tot een tweejarige BeroepsErvaringPeriode opgenomen.

Na een open sollicitatieprocedure heeft het Bureau Architectenregister daartoe vier commissies samengesteld.

Matthijs de Boer is benoemd als lid van de commissie stedenbouw.

Voorzitter van de vier commissies: Maartje Lammers
Commissie architectuur: Barbara Kuit en Willemien van Duijn
Commissie stedenbouw: Matthijs de Boer en Foke de Jong
Commissie tuin- en landschapsarchitectuur: Simone Diegenbach en Arda van Helsdingen
Commissie interieurarchitectuur: Anja Dirks en Taco Hylkema.

De commissies hebben tot 1-1-2015 vooral adviserende taken aan Bureau Architectenregister:

- adviseren over de uitvoering van de Regeling Beroepservaringperiode
- adviseren over de erkenning van (aanbieders van) beroepservaringprogramma's en -modules
- adviseren over het verlenen van vrijstelling. 

Vanaf 1-1-2015 hebben de taken van de commissies vooral betrekking op het verloop van de beroepservaringperiode, in het geval de kandidaat de zelfstandige route kiest:

- evalueren en beoordelen van de vorderingen van kandidaten die een individueel beroepservaringtraject (gaan) volgen
- adviseren van Bureau Architectenregister over de vraag of een kandidaat de beroepservaringperiode met goed gevolg heeft doorlopen.

 

TERUG

DELEN

Uw reactie plaatsen: