Werkvelden

Stedenbouw is een vak van communicatie, van verbindingen, van over grenzen heen kijken. Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft op dit moment in de stad. Het plannen maken, ontwerpen en denken over de stad is belangrijk om de stad de levendige, aantrekkelijke, woon- en werkplek te laten zijn.

Het communicatiemiddel van de stedenbouwer bij uitstek is de tekening. Maar dan niet de blauwdruk, wel de ruimtelijke schets. De schets die ruimtelijke mogelijkheden laat zien. De drager ervan kan net zo goed een schetsrol als een computer zijn. Onze plannen brengen partijen die de stad maken bij elkaar.
Stedenbouw gaat over transformatie van plekken om tot een betere kwaliteit en een doelmatiger gebruik te komen. Dus dat gaat evenzeer over duurzaamheid, over esthetiek als over programma en leefbaarheid.
Stedenbouw is over vernieuwing maar ook het behoud en versterken van de bestaande kwaliteiten van de stad. Stedelijke dynamiek is ontwikkeling binnen een bestaande context. Geschiedenis, authenticiteit, ambiance…

Wanneer we ervan uitgaan dat ongerept gebied in het algemeen ongerept moet blijven, speelt ons vak zich af op terrein dat eerder ontgonnen en in gebruik genomen is voor ‘menselijke activiteiten’. Dus is wat we doen per definitie transformatie of herbestemming. Daarbij hoort duurzaamheid in verschillende vormen. Zuinigheid met natuurlijke, ‘eindige’ hulpbronnen, waarvan ruimte er een is. Zuinigheid op het historische erfgoed dat ongekend sterk de kwaliteit en het karakter van onze steden bepaalt. Duurzame oplossingen integreren voor uiteenlopende zaken als water en verkeer. Ons specialisme is met ontwerp te laten zien hoe je die historische steden kan versterken door ze doelmatig en intensief te gebruiken. Zo ontstaat stedelijke dynamiek en wordt bovendien het buitengebied gespaard.

DELEN