Participatie

Ingrijpen in de vertrouwde ruimtelijke omgeving van mensen raakt aan basisvoorwaarden voor een samenleving. We betrekken graag de mensen die het aangaat daadwerkelijk bij onze plannen. Inspraak, participatie, co-creatie – het zijn termen uit verschillende perioden die aangeven dat die betrokkenheid telkens een nieuw leven krijgt. Samen met betrokkenen een goed plan maken betekent dat we onze expertise optimaal willen inzetten. Onze tekeningen en maquettes zijn bedoeld om over de mogelijkheden van een plek, een gebied, te communiceren. De ‘bewonersavond’ is geen hobbel die genomen moet worden, maar een wezenlijk onderdeel van het planproces. De kennis die bewoners en gebruikers over hun leefomgeving inbrengen en onze ruimtelijke en stedenbouwkundige expertise geven samen een breed gedragen, op de locatie toegesneden resultaat van een gezamenlijk planproces.

DELEN

GERELATEERDE PROJECTEN

Centrum Arkel

Ons stedenbouwkundig plan voor het centrum van het lintdorp Arkel (gem...

Lees verder>

Sluisstraat en Bor...

De Sluisstraat in Veghel is een prettige woonstraat geworden met een d...

Lees verder>

't Groentje Dombur...

't Groentje vormt het scharnierpunt tussen het centrum en het strand. ...

Lees verder>

Gebruiksonderzoek ...

Met de kaart van de week wordt het dagelijks gebruik van verschillende...

Lees verder>

Stad als school, S...

De stad ontleent zijn bestaansrecht aan de ontmoeting. En dat geldt in...

Lees verder>

Hoogstraat, Veghel

De Hoogstraat in Veghel is een van de belangrijkste aanloopstraten van...

Lees verder>

Dijkvisie Papendre...

Wat bepaalt de karakteristiek van het dijklint Papendrecht en op welke...

Lees verder>

Leiderdorp Driemas...

Met het ontwikkelen van de Brede School West in Leiderdorp komt de loc...

Lees verder>

Brede school, Diem...

De bestaande basisscholen de Duif en het Palet in Diemen Noord zijn ve...

Lees verder>