Hoogstraat, Veghel

De Hoogstraat in Veghel is een van de belangrijkste aanloopstraten van het dorpscentrum van Veghel. Een drukke straat met winkels, woningen, bedrijven. Opgespannen tussen de Markt en het Havenplein is het een belangrijke structuurdager van het dorp.

Verharding van gevel tot gevel en een slimme zonering geeft eenheid en overzicht in een omvangrijk programma van eisen. Een voorzieningenstrip aan de zuidzijde van de straat geeft een duidelijke plek aan voor geparkeerde auto´s fietsenstallingen, afvalbakken en parkeermeters. Op deze manier wordt de noordzijde van de straat zo veel mogelijk vrijgespeeld en kan een verblijfskwaliteit toegevoegd worden.

In navolging van de Hoogstraat zijn voorstellen gedaan voor het Heilig Hartplein aan de haven, de voorruimte van de bibliotheek aan de markt en de Hoofdstraat. Diverse bouwinitiatieven aan de Hoogstraat zijn meegenomen bij de planvorming en realisatie.

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: straten, pleinen
  • Datum: 2009
  • Partners: Arcadis, Pleon
  • Opdrachtgever: Gemeente Veghel

Werkvelden

ParticipatieDorpenSupervisieInrichting openbare ruimteStratenPleinen

Team

ir. Marloes Boutkan,  ir. Matthijs de Boer,  ir. Anneloes Blankendaal,  ir. Astrid Kockelkoren

Keywords

inrichting buitenruimte