Masterplan en beeldkwaliteitplan, Veghel

Aanleiding voor het plan was de slechte leefbaarheid van de Sluisstraat vanwege het vele vrachtverkeer. Door de komst van de A50 verliest de N265 zijn regionale functie zodat het bestaande viaduct gereduceerd kan worden tot een stadsstraat op maaiveld. De vrijgekomen ruimte wordt bebouwd met woningen en een supermarkt.

De nieuwe bebouwing verzorgt een betere aansluiting waar nu de weg een enorme barrière vormt. Daarbij wordt met architectonische en stedenbouwkundige middelen ook een goede overgang gemaakt tussen de jaren zestig wijk De Leest en de aanloopstraten naar het centrum. Door het luwer worden van de Sluisstraat en de N265 kunnen daar lege plekken worden bebouwd met woningen. Een integraal plan voor de openbare ruimte vormt de drager van het hele plangebied. Matthijs de Boer Stedenbouw bedacht het plan en werkt het uit tot een verkavelingsontwerp, beeldkwaliteitplan en inrichting van de openbare ruimte. Enkele deelplannen zijn inmiddels gerealiseerd.

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: woningbouw, winkels, herinrichting openbare ruimte
  • Datum: 2009
  • Partners: Pleon, Croonen, Goudappel Coffeng
  • Opdrachtgever: Heijmans/ Proper-Stok, Gemeente Veghel

Werkvelden

Stedenbouwkundig ontwerpStedelijke transformatieDorpenBeeldkwaliteit

Team

ir. Matthijs de Boer,  ir. Marloes Boutkan,  ir. Olga van der Linden-Claessen,  ir. Monique Urselmann,  ir. Astrid Kockelkoren,  ir. Maarten Lever,  ir. Aksel Coruh

Keywords

centrumgebiedherstructureringintegraal ontwerpverkavelingsplanaanloopstraten