Voorzieningencentrum en groene scheg, Delfzijl

De stedelijke vernieuwing van Delfzijl-Noord wordt groots aangepakt. Op de plek van het verouderde winkelcentrum is door Matthijs de Boer Stedenbouw in samenwerking met Paul van Beek Landschappen een stadspark ontworpen. Aan het park komt het nieuwe voorzieningencentrum te liggen, rondom een centraal gesitueerd winkelplein als schakel tussen park en buurt.

Het winkelcentrum (Dok Architecten), het zorgcentrum (HJK Architecten), de brede school (Klein Architecten) en een moskee (L.Kock) krijgen een fraaie plek aan het park. Waar voorheen het openbaar groen zodanig in de verkaveling was versnipperd dat nergens contrasten tussen bebouwde en onbebouwde ruimte bestonden, wordt nu de bebouwing meer geconcentreerd, waardoor intiemere woonmilieus ontstaan, en tegelijkertijd een echt riante groene open ruimte overblijft. Er wordt nu nog ontworpen aan de woonbuurten en de verbinding met het centrum onder het spoor.

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: winkelcentrum, supermarkt, appartementen, zorgcentrm, brede school, multi functioneel centrum, woningen
  • Datum: 2010
  • Partners: Paul van Beek Landschappen, Natascha van den Ban, DOK architecten Liesbeth van der Pol, Oranjewoud
  • Opdrachtgever: Ontwikkelings Maatschappij Delfzijl

Werkvelden

Stedenbouwkundig ontwerpStedelijke transformatieInrichting openbare ruimteBruggenPleinen

Team

ir. Matthijs de Boer,  ir. Monique Urselmann,  ir. Astrid Kockelkoren,  ir. Olivier van den Hoven,  ir. Maarten Lever,  ir. Olga van der Linden-Claessen,  ir. Aksel Coruh

Keywords

brede schoolparkzorgcentrumde wendingdelfzijl noordwinkelcentrum