Westwijk brede school, Vlaardingen

Het gebied ten noorden van de Floris de Vijfdelaan in de naoorlogse Westwijk in Vlaardingen is door de gemeente aangewezen als locatie voor een brede school. Daarnaast is op deze locatie ruimte gereserveerd voor andere voorzieningen, zoals een kinderdag- verblijf, een klein theater en eventueel een sportschool, en voor woningen.

Omdat er nog onzekerheid bestaat over het programma is het belangrijk dat het voorstel voor de Floris de Vijfdelaan ruimte biedt voor veranderingen in de toekomst. Het stedenbouwkundig plan speelt hierop in door drie los te ontwikkelen bouwvolumes rond een centrale parkeerhof te ontwikkelen. In een van deze volumes is de brede school gevestigd i.c.m. het theater en het kinderdagverblijf. Het herstructureringsproject wordt gemarkeerd door een hoge slanke woontoren met uitzicht over het groene hart van de Westwijk. Het representatieve karakter van het nieuwe voorzieningencentrum komt tot uitdrukking in een speelplein aan de Floris de Vijfdelaan.

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: brede school, kinderdagverblijf, schoolplein, parkeergelegenheid
  • Datum: 2009
  • Opdrachtgever: gemeente Vlaardingen

Werkvelden

Stedenbouwkundig ontwerpDorpen

Team

ir. Matthijs de Boer,  ir. Marloes Boutkan,  ir. Monique Urselmann

Keywords

voorzieningenbrede schoolherstructureringspeelplein