Centrum Arkel

Ons stedenbouwkundig plan voor het centrum van het lintdorp Arkel (gemeente Giessenlanden) is een pleidooi voor een duidelijk gedefinieerd dorps-centrum met een directe ruimtelijke relatie met het oude lint. 

De aanleiding werd gevorm door de wens een nieuw gezondheidscentrum te bouwen in de oude kern en bovendien een deel van de bestaande woningvoorraad te vervangen.

Daarbij worden bestaande kwaliteiten benut en nieuwe toegevoegd. Essentieel is het behouden en versterken van het Raadhuisplein als centrale plek in Arkel. De bestaande winkelstrip wordt gerevitali-seerd en het nieuwe gezondheidscentrum vormt de ontbrekende schakel aan het plein. Een zestigtal verouderde woningen wordt vervangen binnen het bestaande stratenpatroon. Er komt een nieuw dorpshuis op een beter toegankelijke plek in het dorp. Momenteel werken we aan het definitief stedenbouwkundig ontwerp en het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte.

TERUG

DELEN