Sluisstraat en Borders, Veghel

De Sluisstraat in Veghel is een prettige woonstraat geworden met een dorps karakter. Bestaande stedenbouwkundige eigenschappen van de Sluisstraat, zoals een afwisselend wegprofiel, verspringende rooilijnen en langskappen zijn versterkt in de herstructurering van dit gebied. Ter plaatse van de oude gemeentewerf is een nieuwbouwwijk gerealiseerd met 41 woningen.

Een verbreding in het profiel van de Sluisstraat was aanleiding om een gemoedelijk dorpsplein te realiseren, met woningen en een fietsenmaker eraan. Ter plekke van een ventweg is een plein gemaakt van gebakken klinkers, volwassen honingbomen, speel- en fietsvoorzieningen en een prettige zitplek bij een oorspronkelijk beeldje. Een ander relict uit het gebied is een grote kastanjeboom, waar een groene speelplek is gerealiseerd, die ook een functie heeft voor de achterliggende Oranjebuurt. Achter de Sluisstraat is een intiem woonhof gemaakt met levensloopbestendige woningen en een introvert parkeerhof.

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: woonbuurt met 41 woningen, straten, pleinen
  • Datum: 2011
  • Partners: Bedaux de Brouwer architecten, gemeente Veghel, Woonbelang, Breijn stedelijke infra, Pleon
  • Opdrachtgever: Heijmans/ Proper-Stok

Werkvelden

ParticipatieStedenbouwkundig ontwerpStedelijke transformatieDorpenInrichting openbare ruimteStratenPleinen

Team

ir. Marloes Boutkan,  ir. Matthijs de Boer,  ir. Anneloes Blankendaal,  ir. Astrid Kockelkoren,  ir. Monique Urselmann

Keywords

transformatieverblijfsgebiedplein