Herinrichting 't Groentje & Schuitvlotstraat, Domburg

Met de visie Domburg en het BKP is geconstateerd dat voor de kern Domburg een kwaliteitssprong nodig is om ook in de toekomst een aantrekkelijke badplaats te zijn. 't Groentje vormt het scharnierpunt tussen het centrum en het strand. Dat moet weer een bijzondere groene plek worden die herkenbaar is als eenheid. Een plek die uitnodigt voor (kort) verblijf voor voetgangers en fietsers, waar autoverkeer te gast is.

Samen met ondernemers en bewoners die zijn verenigd in een klankbordgroep is op basis van een visie een plan ontwikkeld voor een toekomstgerichte herinrichting van 't Groentje. De herinrichting van de Schuitvlotstraat en 't Groentje staan in verband met de ontwikkelingen in de toeristische verblijfszone. De herkenbaarheid van deze verblijfszone krijgt uiting door materiaalgebruik en inrichting. Subtiele verschillen maken het verschil met overige straten van het centrum, zoals de Schuitvlotstraat. Wel famillie, maar niet precies dezelfde inrichting. Deze verschillen vinden plaats in de dwarsdoorsnede, bijvoorbeeld door het toepassen van hoogteverschillen of juist niet, maar ook in kleurmelange, verfijning van de bestrating (formaat), legverband van de bestrating en de mate van verbijzondering in bijvoorbeeld de verlichting.

Het plein wordt eenduidig leesbaar ingericht met een bestrating van gevel tot gevel, volgens het 'shared space' principe. De automobilist is ‘te gast'. Zo wordt meer ruimte gecreëerd voor de doorgaande voetgangers en het verblijven. 't Groentje wordt weer een representatieve en verhalende plek in de kern Domburg, waar levendige terrassen, ontspanning in het groen en de beeldende geschiedenis hand in hand gaan. Een groene inrichting, met behoud van bestaande en gezonde bomen. Duidelijk en aantrekkelijk fietsparkeren, ruimte voor terrassen, trottoirs, rijloper en groen in het profiel. Voldoende afvalbakken en informele zitgelegenheden.

De ruimte wordt bepaald door de positionering van een aantal groene schijven rondom de bestaande bomen. De randen van deze groene schijven worden iets opgetild aan de binnenzijde van het plein zodat er een forse zitrand ontstaat. Langs de zitranden komt lage sierlijke beplanting zodat men licht verscholen kan zitten, maar het hele Groentje te overzien blijft. De groene schijven herbergen een diversiteit aan functies.Een schijf dient als fietsparkeerplaats, een ander als podium en een derde als veld voor evenementen zodat de bruisende activiteiten kunnen plaatsvinden. Met subtiele belijning wordt de rijloper op het plein gesuggereerd. Door de gelijkenis van materialen dienen automobilisten hun snelheid aan te passen aan de voetgangers.

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: herinrichting openbare ruimte
  • Datum: 2017-2018
  • Opdrachtgever: Gemeente Veere

Werkvelden

ParticipatieInrichting openbare ruimteStratenPleinen

Team

ir. Tesse Bijlsma,  ir. Matthijs de Boer,  ir. Astrid Kockelkoren

Keywords

dorpskerninrichting buitenruimtepleinopenbare ruimteDomburgrealisatieparticipatie