Domburg

Domburg is een aangename kleine stad met grote dynamiek, omringd door waardevol landschap. Er is de wens voor en de behoefte aan verbetering. Voor zowel de inwoner als de badgast is groei belangrijk om het draagvlak voor de voorzieningen en voor de economie te versterken en te behouden. En bovendien: meer mensen de mogelijkheid te bieden van Domburg en zijn omgeving te genieten.

Bewoners en bezoekers koesteren de kleinschalige sfeer. Het groeipotentieel moet door uitgekiende stedenbouwkundige planning in goede banen worden geleid. mdbs is aangesteld als supervisor, stelde het beeldkwaliteitplan op en begeleid initiatieven met oog voor het integrale stedenbouwkundige beeld. Het werk is in volle gang. Het Beeldkwaliteitplan Domburg biedt richtlijnen voor nieuwbouw en aanpassingen aan bestaande gebouwen, herinrichting van de openbare ruimte en de onderhoudstoestand ervan. Het legt een verband tussen de historie van Domburg en de toekomst. Daarbij gaat het om het behouden en versterken van bestaande karakteristieken van de stad en het landschap.

Een van de ontwikkelgebieden van Domburg is het Singelgebied. Doel is een ontspannen kleinschalig woongebied, dat zijn aantrekkingskracht ontleent aan de eigen kwaliteit van de woningen en de woonomgeving, en aan de nabijheid van het centrum van Domburg. Er wordt aansluiting gezocht met de woonmilieus in de directe omgeving. De Singel is een belangrijke hoofdroute in Domburg. Daarom is het belangrijk dat de nieuwe bebouwing aan de Singel een duidelijk front vormt, met de voorkant van de woning en woningentrees aan de noordzijde. Aangezien de auto ontsluiting van de woningen niet vanaf de Singel kan plaats vinden vergt dit een goed woningontwerp met een slimme woningplattegrond, zodat de woningen zowel aan de ‘publieke’ noordzijde als aan de zuidzijde, waar de bewoners de auto en fiets parkeren en het meest hun kavel zullen betreden, een goed front hebben.

FILMPJE: https://www.youtube.com/watch?v=tXFOAvquRcY&feature=youtu.be

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: Supervisie, BKP, ontwikkellocaties
  • Datum: najaar 2015
  • Opdrachtgever: Gemeente Veere

Werkvelden

Stedenbouwkundig ontwerpDorpenBeeldkwaliteitBeeldkwaliteitplanSupervisieRuimtelijke visies

Team

ir. Matthijs de Boer,  ir. Astrid Kockelkoren,  ir. Tesse Bijlsma,  ir. Marloes Boutkan,  Byron Wu

Keywords

transformatiebeeldkwaliteitsupervisieDomburgbadplaats