Onderzoek en onderwijs

Veel onderwerpen in de stedenbouw verdienen aandacht die de scope van een project op één locatie voor één opdrachtgever overstijgt. mdbs creëert mogelijkheden voor ontwerpend onderzoek, waarin een specifiek onderwerp diepgaand wordt bestudeerd. Niet zozeer academisch van aard, maar vanuit de stedenbouwkundige praktijk bekeken, waarvan de resultaten praktisch inzetbaar zijn, relevant in de actualiteit.

De mensen van mdbs zijn daarnaast ook actief in het bouwkunstonderwijs op diverse fronten. Heel concreet door als gastdocent aan verschillende instellingen (AVB’s, TU’s, kunstacademies) projectonderwijs te verzorgen. Aankomende generatie vakgenoten wegwijs maken met inzichten vanuit de praktijk – en en passant ook leren van de nieuwe generatie (academisch onderwijs is geen eenrichtingverkeer). Verder door in de praktijk door middel van workshops en lezingen voor opdrachtgevers en vakgenoten bepaalde aspecten van de stedenbouw aan de orde te stellen. En tenslotte door betrokkenheid bij de toetsing van de beroepservaringperiode die vanaf 2015 hoort bij de vereisten voor inschrijving in het architectenregister.

DELEN

GERELATEERDE PROJECTEN

Boek: Binnen in de...

Wat is de grens tussen publiek en privé domein in grote steden? Een bo...

Lees verder>

Aangename aanloops...

Veel steden hebben te maken met winkelleegstand. Dit vormt de aanleidi...

Lees verder>

Gebruiksonderzoek ...

Met de kaart van de week wordt het dagelijks gebruik van verschillende...

Lees verder>

Stad als school, S...

De stad ontleent zijn bestaansrecht aan de ontmoeting. En dat geldt in...

Lees verder>

Dutch Delta DiverC...

Veel voorbeelden om de biodiversiteit te verhogen zetten in op het mak...

Lees verder>

Intense Stad

Hoe combineren we de vraag naar ruimte met versterking van de ruimteli...

Lees verder>

Alexanderknoop, Ro...

Dit belangrijke knooppunt in de regio Rotterdam heeft potenties om zic...

Lees verder>

Onderzoek publiek ...

Veel ruimten waar de stad zich als ontmoetingsplaats manifesteert zijn...

Lees verder>