Stad als school | School als stad

De stad ontleent zijn bestaansrecht aan de ontmoeting. En dat geldt in toenemende mate ook voor de school. De ontwikkelingen in het beroepsonderwijs vragen om een open onderwijsomgeving. 

Het eenrichtingverkeer van het abstracte, buiten de echte wereld geplaatste klassikale onderwijs maakt plaats voor onderwijsvormen gebaseerd op integratie met het toekomstige werkveld van de studenten midden in de echte wereld. De mogelijkheden van de moderne communicatiemedia die onderwijs op afstand mogelijk maken en alle denkbare informatie op elke plek op de wereld beschikbaar maken spelen daarbij een rol. Evenals de revival van kleinschalige hoogwaardige maakindustrie in de steden, die leerplekken op locatie aanbiedt zoals dat ook gebeurde in het gildensysteem. De gedachte dat daarmee het belang van de school als gebouw afneemt of zelfs verdwijnt is te simpel. De school zoekt de stad steeds meer op door naar buiten te gaan, maar de school kan de stad ook naar binnen halen. 

Lees ook het interview in Schooldomein: Interactie (v)mbo en de stad>

TERUG

DELEN

Specs

  • Partners: Atelier Pro, Dorte Kristinsen en Pascale Leistra
  • Opdrachtgever: Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie

Werkvelden

ParticipatieStedenbouwkundig ontwerpOnderzoek en onderwijs

Team

ir. Matthijs de Boer,  ir. Marloes Boutkan,  ir. Astrid Kockelkoren,  ing. Rémon Mulder

Keywords

transformatieschoolopenbare ruimtembovmbo

Downloads

StadalsSchool_eindverslag