Publicaties

mdbs profileert zich nadrukkelijk in het debat over stedenbouw, architectuur en landschap door middel van publicaties. In de vakpers, in boekvorm en via blogs op internet. Onze blogteksten spelen vanuit de praktijk van de stedenbouw in op actuele onderwerpen in de maatschappij. Ze worden overgenomen door diverse platforms voor vakdiscussie, veel gelezen en becommentarieerd. Zo wil mdbs een rol spelen in het denken over en de ontwikkeling van het vak. Daarbij worden vaak de grenzen van de stedenbouw opgezocht om verbanden te leggen met maatschappelijke kwesties, met architectuur en bouwen, en alles waar een ‘ruimtelijke component’ aan zit.

Eind 2012 verscheen het boek ‘Binnen in de stad, ontwerp en gebruik van publieke interieurs’. 

DELEN

GERELATEERDE PROJECTEN

Boek: Binnen in de...

Wat is de grens tussen publiek en privé domein in grote steden? Een bo...

Lees verder>