Gebruiksonderzoek Alexanderknoop, Rotterdam

Kun je zelforganisatie verwachten op plekken waar vooral veel passanten zijn? Stadsdeelcentrum Rotterdam Alexander is een smeltkroes van mensen, functies en modaliteiten. OV-reizigers stappen over tussen trein en metro, er is een divers winkelend publiek, waaronder ook de medewerkers van de vele kantoren en scholieren drukken vanuit de ROC's hun stempel op het gebied. Het gebruik is veelal kortstondig en vindt plaats tijdens kantooruren. 

Om inzicht te krijgen in het gedrag van de gebruikers van de Alexanderknoop zijn van diverse gebruikersgroepen dagelijks gebruikskaarten gemaakt. Van een representatieve groep bewoners, scholieren, kantoormedewerkers en winkeliers is aangegeven welke plekken worden bezocht, hoe lang men er verblijft en welke routes worden gekozen. Op deze manier wordt inzicht verkregen in het functioneren van de Alexanderknoop, in de geliefde plekken en knelpunten. Ideeën zoals de gescheiden werelden van de verschillende deelgebieden blijken gelukkig minder duidelijk naar voren te komen dan verwacht, maar meer menging tussen de groepen is wenselijk. De eerste stap is gezet door het organiseren van een instawalk in het gebied. De uitkomsten van het onderzoek kunnen gebruikt worden bij het plannen en localiseren van nieuwe initiatieven. 

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: ecologie van de stedelijke vernieuwing
  • Datum: 2014-2015
  • Partners: stichting hart voor prins alexander, ROC Zadkine Alexanderlaan
  • Opdrachtgever: platform 31

Werkvelden

ParticipatieStationslocatiesOnderzoek en onderwijs

Team

ir. Matthijs de Boer,  ir. Marloes Boutkan,  ing. Rémon Mulder

Keywords

verdichtingstationsgebiedopenbare ruimte