Stad als school / school als stad

Nieuws - 19 februari 2015

Ontwerpstudie naar de school als in de stad geïntergreerde leeromgeving.

Het voorstel van mdbs in samenwerking met atelier PRO voor de open oproep onderwijsomgeving van het stimuleringsfonds is één van de 6 geselecteerden!

Met het onderzoek beoogt mdbs de toekomstkansen te onderzoeken, in beeld te brengen en te verbeteren van onderwijsgebouwen van ROC’s, MBO’s en VMBO’s in relatie tot hun locatie, door de mogelijkheden voor interactie tussen stad en school te ontwikkelen.

Daarvoor worden zowel aanpassingen aan de gebouwen als aan de ruimtelijke context van de gebouwen voorgesteld. Er worden voor een aantal karakteristieke locaties en (bestaande) onderwijsgebouwen ontwerpstudies gemaakt die concreet de toekomstmogelijkheden in beeld brengen. Deze case studies worden zodanig gepresenteerd dat ze als voorbeelden kunnen dienen voor ROC’s en VMBO’s en de gemeenten waar ze gevestigd zijn of worden. De ontwerpstudies worden gebaseerd op 3 pijlers: (1) inventarisatie van (bestaande, recente) gebouwen voor ROC, MBO en VMBO, (2) analyse en typologie van de locaties en van de gebouwen, dus stedenbouwkundig en architectonisch, en (3) beschrijving van de te verwachten veranderingen in het (beroeps-) onderwijs zelf door experts en mensen uit de praktijk van het onderwijs.

Dit project wordt ondersteund in het kader van de Open Oproep Onderwijsomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

TERUG

DELEN

Uw reactie plaatsen: