Visie stations, Amersfoort

Amersfoort profileert zich als woonstad dichtbij het groen. Veel mensen wonen en werken in een van de uitbreidingswijken van de stad. Dit is goed te zien aan het gebruik van de stations van de stad. Naast het centraal station, is Amersfoort Schothorst een druk bezocht intercitystation, met zo´n 5000 reizigers.

In samenwerking met Noud de Vreeze, hebben we gezocht naar een ruimtelijke en programmatische meerwaarde voor de stad. Door het verplaatsen van het station kan een nieuw knooppunt ontstaan dat ook aan de spoorlijn richting zwolle aantakt. Een combinatie van stations- en wijkprogramma´s maakt een steviger knooppunt mogelijk, een verbindende factor tussen de verschillende omringende woonbuurten, scholen en infrastructuur. Diverse varianten zijn onderzocht en op een abstracte manier gevisualiseerd, belangrijke ingrepen zijn weergegeven in visiekaarten. 

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: een nieuw intercitystation
  • Datum: 2011
  • Partners: Nout de Vreeze
  • Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

Werkvelden

StationslocatiesRuimtelijke visies

Team

ir. Matthijs de Boer,  ir. Marloes Boutkan

Keywords

stationsgebied