Centrum Overvecht, Utrecht

Het vrijkomen van een groot terrein bij winkelcentrum Overvecht bood de uitgelezen kans een naoorlogse wijk met de kenmerkende problematiek aan te pakken. Nu bestaat de wijk uit een aantal 'eilanden' van elkaar gescheiden door overmaatse infrastructuur ingebed in groene bermen.

Deze eilanden, inclusief het winkelcentrum zelf, zijn introvert van opzet en niet op de hoofd- infrastructuur gericht. Verdichting met woningen en voorzieningen is ingezet om het winkelcentrum beter te hechten aan de omliggende woonbuurten. Daartoe zijn alle bestaande routes doorgetrokken in het plan, waarbij de inrichting van de openbare ruimte en passant wordt verbeterd.

Door nieuwe bebouwing ook op de buitenranden te oriënteren ontstaat een beter stedelijk beeld van de hoofdinfrastructuur. Programmatisch is er een sterke mix: appartementen maar ook eengezins- huizen, een aanvulling van het winkelcentrum en leisure-functies. Parkeren kan in de tweelaagse ondergrondse garage.

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: 117 appartementen, 330 woningen, 5800m2 kantoren en voorzieningen
  • Datum: 2003
  • Partners: Atelier Quadrat
  • Opdrachtgever: Proper-Stok

Team

ir. Matthijs de Boer,  ir. Monique Urselmann,  ir. Olga van der Linden-Claessen,  ir. Marine Kermel

Keywords

centrumgebiedherstructureringwinkelcentrum