Integrale visie, Rotterdam Alexander

Dit belangrijke knooppunt in de regio Rotterdam heeft potenties om zich verder te ontwikkelen tot een onderscheidend, nieuw en bruisend regionaal centrum, vooral door de versterking van de winkel-, vrijetijds- en kantoorfunctie.

De oostzijde van de Prins Alexanderlaan vanwege o.a. de nabijheid van het OV-knooppunt Alexander, de westzijde vanwege de mogelijke directe aansluiting van de Hoofdweg op rijksweg 13/16. Er is een behoefte de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor het oostelijke deel van de Alexanderknoop nader te onderzoeken. Het vigerende bestemmingsplan voor dit gebied is inmiddels ruim 10 jaar oud en dient te worden geactualiseerd. Het is tevens wenselijk te studeren op nieuwe en betere verbindingen tussen het oostelijke en westelijke gedeelte van de Alexanderknoop – daar waar nu een brede verkeersweg en sneltramtracé beide delen van elkaar scheiden.

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: kantoren, detailhandel, woningen, vrije tijd, bedrijven, scholen opwaarderen OV knoop metro en treinstation
  • Datum: 2010
  • Partners: dS+V, dienst stedenbouw en volkshuisvesting, Rotterdam
  • Opdrachtgever: Deelgemeente Prins Alexander/ dS+V

Werkvelden

Stedelijke transformatieStationslocatiesOnderzoek en onderwijsRuimtelijke visies

Team

ir. Matthijs de Boer,  ir. Marloes Boutkan,  ir. Astrid Kockelkoren

Keywords

transformatiestructuurvisieverdichtingstationsgebiedRotterdam Alexander