Koersen op stedelijke verdichting

Nieuws - 13 februari 2013

Ons was het niet ontgaan bij de Van Der Leeuwkring lezing van Rinnooy Kan @AIRrotterdam 11 februari j.l. :

Volgens Leendert Bikker (voorzitter Economic Development Board Rotterdam) moeten architecten in Rotterdam geen opdracht buiten ´de Ruit´ aannemen. Geen van de aanwezige architecten in zaal Staal reageerde.
Bikker’s opmerking impliceert dat het aan architecten ligt dat er buiten ´de Ruit´ gebouwd wordt in plaats van er binnen, met als resultaat verdunning in plaats van verdichting.

Natuurlijk is het zo dat veel architecten zonder scrupules meewerken aan allerlei ontwikkelingen die uit stedenbouwkundig oogpunt ongewenst zijn. Dat is niet goed te praten. Maar de verantwoordelijkheid ligt hier toch echt aan de kant van de overheid en de opdrachtgevers.

Zolang het rijk geen keihard planologisch beleid voert op verdichting van de steden in plaats van uitbreidingen in het spreekwoordelijke weiland, en gemeenten slechts murmelen over ‘faciliteren van de markt’ kun je, zeker straks wanneer de crisis op z’n eind loopt, verwachten dat bouwers de weg van de minste weerstand zoeken.

Maar kun je dan van de hongerende architecten verlangen dat ze principieel opdrachten weigeren? Vergeet niet dat er in Nederland ook zonder architect gebouwd mag worden. Zeker nu gemeenten bezig zijn het welstandstoezicht vergaand te ontmantelen zal de motivatie bij opdrachtgevers om überhaupt een architect in te schakelen al minder worden, laat staan als die ook nog hooghartig opdrachten weigeren omdat Bikker vindt dat die planologisch niet deugen.
Dus overheden en opdrachtgevers, pak de handschoen van Rinnooy Kan tot compromisloze vernieuwingszin op, en zet een duidelijke koers uit naar stedelijke verdichting. Bij die mooie, complexe opgaven binnen ´de Ruit´ zullen de dan ingeschakelde stedenbouwkundigen en architecten zich van hun beste kant laten zien.

TERUG

DELEN

Uw reactie plaatsen: