Station Schothorst

Station Amersfoort Schothorst is in de jaren 80, tegelijk met de omliggende woonwijk, ontwikkeld. Het station is een intercitystation en heeft ondanks haar decentrale ligging een groot aantal reizigers, dagelijks 5000 mensen. Een chaos van fietsen en een tekort aan P+R plekken zijn aanleiding om de stationsomgeving opnieuw in te richten.

Matthijs de Boer stedenbouw maakte een stedenbouwkundige visie en een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. De omgeving van station Schothorst wordt gekenmerkt door een contrast tussen een kleinschalige, besloten woonomgeving aan de noordzijde van het spoor en een open, grootschaliger bedrijventerrein aan de zuidzijde. Aan de noordzijde ligt het accent vooral op een herinrichting van de openbare ruimte en het opwaarderen van het bestaande paviljoen. Aan de zuidzijde zijn ook stedenbouwkundige ingrepen aan de orde, zoals het verkennen van bebouw- ingsmogelijkheden, het oplossen van de parkeerproblematiek en de inbedding van (fiets)routes in het gebied.

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: stationsplein en bijbehorende voorzieningen (200PP,1350 fietsklemmen) á 1,6 ha
  • Datum: 2011
  • Partners: prorail, NS stations, empaction strategie en marketing, megaborn verkeer, infra en mobiliteit, stoutgroep
  • Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

Werkvelden

Stedenbouwkundig ontwerpStationslocatiesInrichting openbare ruimteStratenPleinen

Team

ir. Marloes Boutkan,  ir. Matthijs de Boer,  ir. Gerben Booltink,  ir. Monique Urselmann

Keywords

stationsgebied