Toekomstbeelden voor de Driemasterlocatie

Met het ontwikkelen van de Brede School West in Leiderdorp komt de locatie van basisschool de Driemaster vrij. De herontwikkeling ervan kan een belangrijke impuls geven aan de revitalisering van de Vogelwijk. De gemeente zet in op herontwikkeling van de locatie met woningbouw, waarbij dichtheid, doelgroepen, ruimtelijke typologie, woningtypen en aanvullend programma nader te onderzoeken en te bepalen zijn.

Een gevarieerd programma kan een kans geven aan de locatie zelf maar ook aan het aangrenzende woon- en winkelgebied. Direct grenzend aan de locatie spelen mogelijk nog andere ontwikkelingen (Stichting Kinderopvang Leiderdorp, Nieuw Buitenzorg) die van invloed kunnen zijn op de ontwikkelopgave. Na het maken van een analyse van de locatie, wordt samen met omwonenden en de stakeholders gezocht naar een goede invulling van de locatie.

Op dit moment zijn we bezig met een  scenariostudie, waarbij betrokkenen worden uitgedaagd zelf het heft in handen te nemen. Montages, een mogelijkhedenmatrix en maquette helpen om de ideevorming op gang te brengen. Aan de hand van de ingebrachte ideeën van de stakeholders worden de ontwikkelmogelijkheden van de Driemasterlocatie in beeld gebracht.

TERUG

DELEN