Dijkvisie, Papendrecht

Wat bepaalt nu de karakteristiek van het dijklint Papendrecht, en op welke wijze draagt de bebouwing daaraan bij? Dat was de vraag waarmee we samen met bewoners, ondernemers en gebruikers van de dijk in Papendrecht aan de slag gingen om een gezamenlijk een breed gedragen dijkvisie op te stellen die inspiratie biedt voor huidige en nieuwe bewoners en ondernemers van het dijklint.

De bebouwing aan het dijklint ontleent zijn kwaliteit niet aan een aantal specifieke gebouwen in het bijzonder maar aan het samenspel, de afwisseling in eenheid en variatie van alle gebouwen tesamen. Dit zorgt ervoor dat het belangrijk is deze samenhang en variatie voor de gebouwen onderling zó vast te leggen dat er voldoende ruimte is op elk indivi­dueel kavel iets moois te maken en tegelijkertijd de gezamenlijke gewenste karakteristiek te waarborgen. Een aantal kenmerken zijn zeer algemeen te benoemen; de bebouwing aan het dijklint is bijna uitsluitend voorzien van een kap, er is een afwisselend beeld van de nokrichting parallel aan het lint en haaks op het lint,.....etc.

Doel van de dijkvisie is te komen tot een beschrijving van die bebouwingseigenschappen die een bijdrage leveren aan de huidige karakteristiek van het dijklint en vervolgens duidelijke kaders te bieden voor het dijklint voor de toekomst. Duidelijkheid geven over wat kan en niet kan voor bestaande bebouwing en mogelijke nieuwe ontwikkelingen.

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: dijkvisie, beeldkwaliteit
  • Datum: 2012
  • Partners: Daniële Wijnen, Judith Bax, Annelies Bleeker
  • Opdrachtgever: Gemeente Papendrecht

Werkvelden

DorpenParticipatieBeeldkwaliteitBeeldkwaliteitplanRuimtelijke visies

Team

ir. Matthijs de Boer,  ir. Astrid Kockelkoren

Keywords

dijklintdijkvisiePapendrechtbeeldkwaliteit