Westeind dijklint, Papendrecht

Voor het Dijklint Westeind te Papendrecht worden vanuit de markt planinitiatieven genomen voor het ontwikkelen van verschillende kavels aan het lint. De centrale ligging in combinatie met de ruimtelijke kwaliteit en de historische betekenis maken dit gebied waardevol. Om de samenhang tussen verschillende initiatieven te waarborgen is een stedenbouwkundige ontwerpstudie gedaan naar de mogelijkheden en randvoorwaarden van een ontwikkeling op deze locatie.

Het gaat zowel om een ruimtelijke studie (gebouwvolume/ hoogte/ rooilijn), als programmatische (type woningen, mix van programma, parkeren) en morfologische studie (passend in het dijklint, aansluitend op bestaande bebouwingstypologie). De karakteristieken van de lintbebouwing beleven in veel dorpen een herwaardering. In de functionalistische na-oorlogse periode werd met enige minachting over lintbebouwing gesproken: onregelmatig, niet planmatig tot stand gekomen, moeilijk tot een dorpskern of centrumgebied te ontwikkelen. Inmiddels wordt de charme van de schaal en variatie gekoesterd, en wordt eveneens veel waarde gehecht aan de sterke binding met het door mensenhanden gemaakte landschap. Door de komst van het nieuwe dorpscentrum van Papendrecht heeft het dijklint hier een nieuwe inbedding gekregen in de structuur van Papendrecht. Het lint is in het hele dorp een (secundaire) autoverbinding, maar wordt ter plaatse van het nieuwe centrum voetgangersgebied. De relatie en overgang tot het centrum is niet overal helder uitgewerkt en kan met de herontwikkeling van het plangebied versterkt worden.

TERUG

DELEN