Brede school, Diemen Noord

De bestaande basisscholen de Duif en het Palet in Diemen Noord zijn verouderd en aan vervanging toe. Om het onderwijs en aanverwante diensten beter te kunnen organiseren wordt onderzocht of het mogelijk is de beide scholen samen te voegen tot één brede school. Er zijn twee basisscholen en twee kinderopvangorganisaties die participeren in een samenwerkingsverband. Doel van de samenwerking is het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit wordt gedaan door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, het verzorgen van goed op elkaar aansluitende dagopvang en het stimuleren van cultuur.

Binnen Diemen Noord komen twee locaties in aanmerking voor het realiseren van een nieuwe brede school: aan de Tureluurweg, in combinatie met het kinderdagverblijf de Kinderkorf of op de huidige locatie van basisschool de Duif, zonder het kinderdagverblijf. Daarnaast is ook het verbeteren en uitbreiden van de bestaande scholen op de huidige locaties een mogelijkheid.
In deze studie wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om het nieuwe programma van een brede school in te passen op de locaties Tureluurweg en de Duif. Hierbij is niet alleen de ruimtelijke inpassing van belang, maar ook een goede logistiek en functionele indeling van de school. Brede scholen hebben daarbij een eigen specifieke problematiek. De wensen van de verschillende gebruikers verdienen een goede afstemming. De ontsluiting is belangrijk, het halen en brengen van kinderen met de auto, het fietsparkeren en een goede buitenruimte om te spelen. Voor de locatie de Tureluurweg is een uitwerking gemaakt en zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld.

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: brede school (samengaan de duif en het palet), kinderdagverblijf de kinderkorf en kind en co
  • Datum: 2010
  • Partners: openbaar onderwijs primair, spirit basisscholen, kinderdagverblijf de kinderkorf en kind en co, Boa huisvesting voor onderwijs
  • Opdrachtgever: Gemeente Diemen

Werkvelden

Stedenbouwkundig ontwerpStedelijke transformatieParticipatieBeeldkwaliteit

Team

ir. Marloes Boutkan,  ir. Matthijs de Boer,  ir. Monique Urselmann

Downloads

123_panelen_bredeschool