Plantage de Sniep, Diemen

Het bindend thema voor het ontwerp van de inrichting openbare ruimte van nieuwbouwwijk de Sniep in Diemen is het 'plantagegevoel'. De verschilelnde woonmilieus worden bepaald door direct contact met riante groene ruimten. Deze bestaan uit lommerrijke groene lanen, een langgerekt buurtpark en een aantal groene woonhoven.

Het plantage-concept wordt tot in de materialisering doorgevoerd door middel van een duurzame materialenkeus. Ruimtelijk hoogtepunt van het plan is het tramplein, het beginpunt van lijn 9 die Diemen met het centrum van Amsterdam verbindt. Van de bestaande keerlus wordt een riant plein gemaakt met zonnige verblijfsruimte en publieke en commerciële functies in de plint van de gebouwen. Fase 1 is in uitvoering.

Matthijs de Boer Stedenbouw maakt het ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte in dit woningbouwplan van Peter Defesche (OD205 architectuur). Het plan wordt gemaakt in voortdurend overleg met de architecten zodat woning en woon-omgeving optimaal op elkaar worden afgestemd. Het voorlopig ontwerp van fase 1 is inmiddels gereed en er is een start gemaakt met fase 2 en 3.

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: woonwijk 1200 woningen, tramplein, buurtpark, woonhoven, woonstraten
  • Datum: 2007-heden
  • Partners: OD205 architectuur, Van Gool Elburg vastgoedspecialisten, Goudappel Coffeng, dB Vision geluid en lucht
  • Opdrachtgever: Gemeente Diemen

Werkvelden

Inrichting openbare ruimteBruggenStratenParken

Team

ir. Matthijs de Boer,  ir. Marloes Boutkan,  ir. Astrid Kockelkoren,  ir. Anneloes Blankendaal

Keywords

plantagediemenwoonwijkDiemen de SnieptrampleinMuiderstraatweg