Beste organisator,

Blog - 7 januari 2015

Veel dank voor de uitnodiging voor uw workshop en symposium met een boeiend stedenbouwkundig onderwerp. Alvorens te kunnen bepalen of we er gehoor aan geven, hebben we een paar vragen.
Zoals u weet zijn we bezeten van ons mooie vak, er is zoveel te doen, het werk stapelt zich op en daarnaast zijn er zoveel belangwekkende onderwerpen waarover een debat, een lezing, een werksessie de moeite waard kunnen zijn. Maar u begrijpt, we moeten selectief zijn, simpelweg omdat we niet op verschillende plekken tegelijk aanwezig kunnen zijn! Wij weten dat sommigen al hun tijd besteden aan symposia, maar wij moeten ook nog ontwerpen maken – een tijdrovende bezigheid, kan ik u melden. (Andere, beroemde collega’s werken met een stand-in die qua uitspraken en soms zelfs qua uiterlijk bedrieglijk op het origineel lijkt – wees daarvoor gewaarschuwd! Op veel symposia hoort u vooral napraters.)

Nu de vragen:
Om te beginnen staat er in uw uitnodiging niets over het honorarium. We hebben gezien dat u een groot aantal ervaren deskundigen uit het vak en aanverwante disciplines heeft uitgenodigd. Het is mooi dat uw organisatie blijkbaar fors investeert in de ruimtelijke ontwikkeling. U stelt in de uitnodiging dat u ons wilt laten meedenken, om met de kennis die u daarmee verwerft de stedelijke ontwikkeling richting te geven. Kennis en creatieve inbreng zijn kostbare zaken. Hoe had u de vergoeding voor al die genodigde vakmensen gezien? Uit respect en waardering voor uw inspanning voor de stedenbouw, zijn we van harte bereid in overleg met u een redelijke uurvergoeding te bepalen. (Verderop in deze brief vindt u ook nog een tip om op de catering te bezuinigen.)

Dan iets over de selectie van genodigden. Ongetwijfeld heeft u ons en andere genodigden geselecteerd op basis van een specifieke deskundigheid of visie op het thema van de dag. Maar wij zijn niet de enige met die deskundigheid. Bovendien zien we aan de lijst genodigden dat de selectie wel tot een heel breed samengesteld gezelschap moet leiden. Van gemeentebestuurders tot communicatieadviseurs, kunstenaars en ‘bewoners’, studenten en docenten. Kortom rijp en groen. Ook zijn er natuurlijk mensen bij met ‘verschillende petten’. Interessant, want zij brengen kennis mee uit verschillende richtingen, verschillende invalshoeken. Het zijn die woordvoerders die in de praktijk iets heel anders doen dan wat ze op de symposia beweren. Zij dienen ook verschillende belangen – hoe worden hun uitspraken eigenlijk gewogen? Wij zijn gewend met veel en diverse betrokkenen en belanghebbenden in een planproces te communiceren. Maar daarbij is er wel een bepaalde rol weggelegd voor deskundige adviseurs en de auteurs van een plan of ontwerp, een rol die anders is dan die van belanghebbenden. Het kan ‘leuk’ zijn eens iedereen zonder aanziens des persoons zijn/haar mening te laten geven, maar met een zo groot en dus kostbaar gezelschap moet je dan wel duidelijk voor ogen hebben wat daarvan het resultaat kan zijn.

Overigens, bent u zich ervan bewust dat de stem van een belangrijke groep professionals niet zal klinken? Van degenen die, op de werkvloer van de harde dagelijkse praktijk het echte stedenbouwkundige werk doen; zij hebben geen tijd voor uw workshop.

Dan een vraag over de opzet van uw workshop in relatie tot de bedoeling en de beoogde uitkomsten. Het uitwisselen van ideeën is goed, maar werkt ons inziens niet optimaal in een volstrekt vrijblijvende setting: iedereen roept maar wat. Ongetwijfeld met de beste bedoelingen en hoog opgeklopte ambities. Maar niemand wordt aan zijn/haar uitspraken gehouden, niemand hoeft iets aan te tonen, of door middel van een ontwerp of plan op realiteitsgehalte te testen. Niemand hoeft mooie beloften gestand te doen. Uit uw uitnodiging en dagprogramma blijkt niet zo duidelijk wat u met de workshop precies voor ogen heeft.

Tussendoor een vraag over de sfeer. Wat is uw bedoeling: kunnen er harde noten worden gekraakt? Immers in de ruimtelijke ordening en stedenbouw gaat niet alles van een leien dakje, er zijn dingen misgegaan, er zijn achterstanden weg te werken. Of moet het vooral gezellig blijven en blijft de discussie beperkt tot een vraag, een antwoord en een kwinkslag om het af te maken?

Voorts een vraag over de inhoud. U noemt in de uitnodiging een paar boeiende, actuele, om niet te zeggen urgente stedenbouwkundige thema’s, waarover de ideeënontwikkeling zoals u weet bij ons in goede handen is. Die thema’s zijn wel betrekkelijk algemeen geformuleerd, je kan er nog vele kanten mee op. Heeft u een methode om in een halve dag met al deze mensen tot enige verdieping te komen? Of blijft het, zoals meestal, bij algemeenheden waarvan de meeste op het vorige symposium ook al te berde zijn gebracht? In het workshopgedeelte zullen dan concrete casussen aan de orde worden gesteld. Daar gaat het opeens om zeer concrete ruimtelijke opgaven, die door uw organisatie moeten worden aangepakt en opgelost. Wat is nu precies de verhouding tussen die twee? Wat is de garantie dat de argumentaties uit de ochtendsessie goed landen in de concrete opgaven? Kan het zijn dat eigenlijk de aanleiding voor deze dag uw concrete probleem is, waar uw eigen mensen geen oplossing voor kunnen bedenken?

Dan de vraag wat er verder met die opgaven gebeurt. Met de inzet van al die deskundigen die ongetwijfeld een stortvloed oplevert van goede ideeën moet uw organisatie de volgende dag verder. Vanzelfsprekend gaat u de leveranciers van al die goede ideeën bij de uitwerking betrekken. Maar hoe gaat dit precies in zijn werk? Wie selecteert er uit die ideeënrijkdom? Wie maakt er nu uiteindelijk het plan?

Of neemt u ook de vrijheid om eventueel alles wat er uw studiedag wordt aangedragen voor kennisgeving aan te nemen, en gewoon voort te gaan op de daarvoor al ingeslagen weg?

Tenslotte iets over de broodjes. Wij willen u van harte aanbevelen vooral broodjes met kaas te serveren. Onze ervaring is namelijk dat stedenbouwkundigen zich graag en gemakkelijk de kaas van het brood laten eten.

Naar aanleiding van uw reactie op onze vragen en suggesties, zullen wij bepalen of we op uw interessante bijeenkomst acte de présence kunnen geven. Als u vragen aan ons heeft, kunt u die natuurlijk stellen via email info@mdbs.nl of telefoonnummer 010 2189845.

Met vriendelijke groet,
De Genodigden

TERUG

DELEN

Uw reactie plaatsen: