Realisatie brede school

Nieuws - 7 januari 2014

In Diemen Noord krijgt de bouw van de nieuwe brede school steeds meer vorm. Mdbs heeft de gemeente Diemen ondersteund bij het in kaart brengen van verschillende locaties, een programmatisch onderzoek en het opstellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Het werken met meerdere grondeigenaren, het stapelen van programma´s in drie bouwlagen en de extra milieu eisen door de ligging aan de snelweg maken de situatie in Diemen Noord complex. Binnen deze randvoorwaarden hebben we een gebouw mogelijk willen maken dat recht doet aan de omgeving en dat optimaal functioneert als brede school.

Voor de locatie Tureluurweg is een uitwerking gemaakt in de vorm van een volumestudie, een schets voor de inrichting van het maaiveld en een set beeldkwaliteitseisen. Aangetoond wordt dat het benodigde binnen- en buitenruimte kan worden gerealiseerd. Oplossingen zijn aangereikt voor een veilige en efficiënte verkeerafwikkeling, een ruim speelplein aan het park, de wensen van de verschillende opdrachtgevers en een slimme fasering. De studie in Diemen is uitgangspunt geweest voor de architectenselectie die is gewonnen door lksvdd architecten.

In het algemeen is de verkeersafwikkeling rond scholen een ingewikkelde kwestie. De veilige bereikbaarheid van de school staat daarbij voorop. Het aanbieden van voldoende parkeerplekken en stallingsmogelijkheden voor de fiets, het voorkomen van dwarsverbanden van verschillende vervoerssoorten (voet-fiets-auto) en het ontwerpen van prettige routes van en naar de school zijn daarbij altijd onderdeel van het ontwerp. Ook het combineren van programma´s komt dikwijls terug.

Mdbs heeft stedenbouwkundige plannen voor brede scholen gemaakt in Boskoop, Culemborg, Delfzijl en Vlaardingen. Daarin hebben we geëxperimenteerd met en kennis opgebouwd over het combineren van programma´s, zoals spelen op het dak of op een parkeerdeck en het integreren van onderwijsprogramma´s in multifunctionele ruimtes. De scholen in Boskoop en Delfzijl zijn inmiddels opgeleverd en in gebruik.

TERUG

DELEN

Uw reactie plaatsen: