Verkenning winkelstraten

Nieuws - 11 november 2013

In opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gaat mdbs aan de slag met herbestemming als gebiedsopgave. Een stedenbouwkundige verkenning van winkelstraten in een aantal steden waarbij gezocht wordt naar de koppeling van stedenbouw en herbestemming van erfgoed. 

Voor één van de vijf hoofdopgaven binnen de Visie Erfgoed en Ruimte, het onderdeel herbestemming als gebiedsopgave, is de vraag nieuwe strategiën te ontwikkelen om historische winkelstraten opnieuw vitaal en aantrekkelijk te maken. In een aantal steden is gebleken dat de aanwezige cultuurhistorie van gebieden in de vorm van gebouwen, markante plekken, historische structuren gekoppeld aan verhalen een belangrijk onderdeel van zo’n strategie kunnen vormen. Winkelstraten zijn vaak historische aanloopstraten, de bestrate wegen vanuit het ommeland naar de binnenstad, waarlangs zich bebouwing met allerlei voorzieningen ontwikkelde. 

Om te onderzoeken op welke wijze erfgoed als identiteitsdrager ruimtelijk, fysiek en programmatisch een bijdrage kan leveren aan gebieden die te maken hebben met leegstand en verloedering is aan ons bureau mdbs gevraagd een cultuurhistorische stedenbouwkundige verkenning te maken van zogenoemde aanloopstraten in de verschillende gemeenten. 

Een erg actuele en inspirerende opdracht!

TERUG

DELEN

Uw reactie plaatsen: