Bospolder Tussendijken, Rotterdam

De wijk Bospolder Tussendijken is bezig aan een transformatie, die de wijk toekomstbestendig moet maken. Hiervoor zijn initiatieven genomen, plannen gemaakt en uitgevoerd. Hier en daar zijn met succes gebouwen of blokken vervangen, of gerenoveerd. Voor het nog te realiseren nieuwbouwprogramma hebben de partners Com wonen en Proper stok behoefte aan een integrale visie voor de gehele wijk. Matthijs de Boer stedenbouw heeft een eerste visie geschetst.

Een analyse van de positionering van de wijk in zijn ruimtelijke context (naast de sociale, economische, culturele context) en de wijk zelf geeft handvatten voor een verbetering voor de langere termijn. Hoe ligt deze wijk in de stad, ten opzichte van voorzieningen en infrastructuur. Belangrijke kwaliteiten van Bospolder-Tussendijken zijn aan de randen te vinden, de wijk als geheel heeft daar tot nu toe onvoldoende baat bij. Het dakpark aan de zuidwestkant van de wijk is een goed voorbeeld van een structurele verbetering voor de hele wijk. Ook aan de andere randen van Bospolder-Tussendijken liggen kwaliteiten die beter benut kunnen worden, zoals aan de zijde van de Mathenesserweg, Delfshaven en de Schie. De belangrijkste straten en de metrostations verzorgen de bovenwijkse voorzieningen, maar werken op lokaal niveau nog te veel als barrière . En er zijn duidelijk herkenbare buurten aanwezig met hun eigen kwaliteiten.

Nieuwe ontwikkelingen kunnen plaatsvinden binnen een ruimtelijk raamwerk dat op alle niveau´s is ingebed. Bij elke ingreep wordt dan gereageerd op de randen, de wijk en de buurt. In de openbare ruimte zal een (nieuwe) balans gevonden worden tussen verkeer en parkeren enerzijds, en verblijfkwaliteit, groen, speelplekken anderzijds, zodat bijvoorbeeld groen meer ruimte krijgt door slimme geïntegreerde parkeeroplossingen.

Uitdaging is daarbij de afwisselende morfologische ondergrond. Bouwblokken en woonstraten hebben variabele afmetingen en inbedding die vragen om slimme oplossingen op blokniveau, woningtypologie en in de openbare ruimte. Het is mogelijk ‘slimme bouwblokken’ te ontwerpen en te bouwen. Waar nu de lange ondiepe blokken leiden tot saaie, stenige straten, weinig differentiatie en te smalle binnenterreinen met matige bezonning en privacy, kunnen nieuwe ruimere blokken meer variatie bieden in woningtypen, kan er meer groen in de straten door het parkeren in de blokken op te lossen, en is de lichttoetreding in de blokken beter.

TERUG

DELEN