MLK-laan Zoetermeer

In opdracht van Kieboom en van Wezel met Ballast Nedam werkt mdbs samen met Marc Prosman Architecten en MLA+ aan een nieuw woonbuurtje in Zoetermeer. In juli is het ontwerp gepresenteerd aan omwonenden; een plan voor een groene waterrijke woonbuurt met grondgebonden woningen en appartementen aan de rand van de wijk Oosterheem.

Prettig woonmilieu
Het terrein aan de Martin Luther Kinglaan in Zoetermeer ligt nog altijd braak. Aan de sportbestemming die het perceel al zo’n tien jaar geleden kreeg, is nooit invulling gegeven. Inmiddels is er in het kader van het woningbouwprogramma Zoetermeer dringend behoefte aan meer woningen. Om doorstroming en verjonging te stimuleren en om wachtlijsten te verkorten.In het plan dat nu wordt onderzocht is ruimte voor ca. 220 woningen waarvan ca. 42 grondgebonden en ca. 178 appartementen. De grondgebonden woningen zijn gepland in een groen binnengebied. Er wordt gestreefd om dit groene en waterrijke hart voor fietsers en voetgangers rechtstreeks te verbinden met Oosterheem centrum.

Duurzaam & betaalbaar
Gestreefd wordt naar ambitieuze architectuur in combinatie met betaalbare woningen. Passend bij de Zoetermeerse woningbehoefte. Het plan voorziet in een duurzame bouw én in een duurzame inrichting van het gebied.

Zie ook https://mlk-zoetermeer.nl/

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: woningbouw
  • Datum: 2017-heden
  • Partners: Prosman Architecten, MLA+
  • Opdrachtgever: Kieboom en van Wezel

Werkvelden

Stedenbouwkundig ontwerpRuimtelijke visies

Team

ir. Matthijs de Boer,  ir. Astrid Kockelkoren,  ir. Tesse Bijlsma

Keywords

woonbuurtwoningbouw