Parkeerprobleem = Leuk

Blog - 28 november 2013

Waar het leuk is, is een parkeerprobleem – waar geen parkeerprobleem is, is het niet leuk. 'Gebruik parkeergarages daalt' kopte de NOS en 'Parkeren niet langer de melkkoe van gemeente' deed Binnenlands Bestuur daar nog een schepje bovenop. Dit naar aanleiding van de worsteling van onder andere de gemeente Papendrecht met hun parkeerbeleid. 

Leegstaande parkeergarages? De herbestemmingsgoeroes hebben weer wat om over te praten. Kunnen er handig daklozen in worden gehuisvest? Of skatebanen? Of wietplantages? Beter is het parkeergarages te gebruiken om in te parkeren.
Die geparkeerde auto’s staan dan niet op plaatsen waar ze eigenlijk ongewenst zijn. Dat is het mooie van parkeergarages: je kan op compacte wijze een heleboel auto’s kwijt die anders op straat staan, op plekken waar je andere dingen moet kunnen doen dan parkeren.Kostbare openbare ruimte: de voetgangersroute naar of langs de winkels, een plek om te zitten, te genieten van het uitzicht, een leuk caféterras, een boom. Een geparkeerde auto neemt buiten (bruto, dus inclusief de benodigde manoeuvreerruimte) ruim 20 vierkante meter in beslag.

Hoeveel moet dat parkeren dan kosten? Dat gemeenten geld zouden (moeten/kunnen) verdienen met parkeergarages is een drogredenering. De bouw van een parkeergarage plus de exploitatie is al moeilijk terug te verdienen. (Er zijn maar een paar gespecialiseerde bedrijven die kans zien rendabel parkeergarages te exploiteren, en dan is het tarief ruim hoger dan € 1,50 per uur.) De winst zit in de bereikbaarheid van een aantrekkelijk stadscentrum. De kwaliteit van de openbare ruimte is erbij gebaat dat niet overal auto’s geparkeerd staan.

Je kan het ook anders zeggen: waar het leuk is (of waar iets te halen valt), daar willen veel mensen naar toe, waarvan weer veel met de auto, zodat er een parkeerprobleem is op te lossen. Dus: waar het leuk is, is een parkeerprobleem. Waar geen parkeerprobleem is, is het blijkbaar niet leuk genoeg. Dat is het probleem van Papendrecht en zijn lege parkeergarages: het centrum is niet leuk genoeg en parkeerplaatsen zijn niet schaars genoeg. 

Daar waar veel mensen willen zijn, wordt ruimte een schaars goed. Schaarse goederen zijn kostbaar. De uitdaging is een stadscentrum zo aantrekkelijk te maken, dat je schaarste kan creëren. Dan ontstaat de win-win-situatie: omdat het leuk is op straat snapt iedereen dat je daar niet moet willen parkeren – en omdat je er niet kan parkeren is het er leuk.

Winkels en horeca profiteren daarvan, want de mensen komen er graag. Degenen die toch met de auto komen, zijn bereid wat te betalen voor een parkeerplek in een garage. Als je lopend komt is dat gratis want je neemt geen kostbare openbare ruimte in beslag. De fietser mag worden beloond met een prima gratis stalling, want hij/zij spaart ook een parkeerplaats uit.En automobilisten die niet voor het parkeren willen betalen, die gaan dan maar ergens anders naar toe – zij weten niet wat ze missen.

TERUG

DELEN

Uw reactie plaatsen: