Schoolcollege DDW

Nieuws - 13 november 2016

Met het ontwerpend onderzoek 'stad als school | school als stad' namen we deel aan de Dutch Design Week in de expositie 'Making School' van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De resultaten van de verschillende onderzoeksteams werden getoond en er was er ruimte voor uitwisseling en experiment rondom het beroepsonderwijs

Het project van mdbs in samenwerking met AtelierPro heeft geleid tot een typologie van scholen en schoollocaties op basis waarvan keuzes voor de plek in de stad, het architectonische programma van eisen en het proces bij het ontwikkelen van huisvesting worden bevraagd. Bewustzijn van het type waartoe de eigen school gerekend kan worden maakt keuzes inzichtelijk voor de plek in de stad (stedelijk of perifeer) en de mate van integratie met andere functies of het voorzien in een programmatische ruimtebehoefte van het primaire onderwijs alleen.

Er zijn drie typen scholen onderscheiden; de “netwerkschool,” de “buurtschool “en de “scholencampus”. Voor deze typen worden aanbevelingen gedaan (hoofdstuk 8) die praktisch ingezet kunnen worden bij de locatiekeuze en die als basis kunnen dienen voor het stedenbouwkundige en architectonische ontwerp van de school/locatie. De casestudies hebben daarnaast inzicht gegeven in de rol van stedenbouw en ontwerp in de verschillende fasen van het planproces. Die blijkt voor scholen niet vanzelfsprekend.

Voor de Dutch Design Week in Eindhoven ontwikkelde mdbs het Stad als School | School als stad spel.
Meer informatie over dit project>

TERUG

DELEN

Uw reactie plaatsen: