Lansingerland de tuinen

In de nieuwe Bleiswijkse wijk De Tuinen komen drie eilanden met ruime woningbouwkavels. Hier is gelegenheid een vrijstaande woning aan het water te realiseren in een riante, groene setting. Het gaat om 10 tot 15 woningen per eiland, gegroepeerd rond een klein, vrij besloten toegangshof. Van de drie eilanden zal er mogelijk één projectmatig worden ontwikkeld, eventueel met 2 woningen onder 1 kap. De andere eilanden kunnen door middel van (collectief) particulier opdrachtgeverschap worden bebouwd. 

Het ontwerp is erop gericht op deze plek in Bleiswijk een fraaie, rustige zoom van de Tuinen te laten ontstaan, waarin groen en water sfeerbepalend zijn. Rietkragen, waterplanten en inheemse bomen bepalen het beeld. Het wonen op een eiland, weliswaar op kleine schaal, kan iets bijzonders worden. De toegang over het water maakt het eiland al exclusief, wonen met een beperkt aantal buren rond een besloten, groen hofje. Een riant, rustig gelegen huis, met een tuin aan het water, op een open groene locatie.

Er wordt de kopers van een kavel of plandeel veel vrijheid geboden bij het situeren en ontwerpen van de woning(en). Het is voor alle bewoners van belang het (groene) karakter van de eilanden als geheel te garanderen; daarvoor zijn enige eenvoudige basisregels voor het bouwen opgesteld. De afmetingen van de eilanden, van het water eromheen en van het openbare groen zijn beperkt, maar door de kavels iets te draaien kunnen alle bewoners optimaal van hun woning aan het water genieten. De ‘visgraat’-vormige verkaveling zorgt voor de privacy van tuinen en woningen ten opzichte van de overzijde van het water. Eisen aan het volume, de positie en de uitstraling van de woningen maken de woonomgeving open en exclusief.

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: 35-40 woningen
  • Datum: 2014
  • Opdrachtgever: gemeente Lansingerland

Werkvelden

Stedenbouwkundig ontwerpDorpenBeeldkwaliteitplan

Team

ir. Matthijs de Boer,  ir. Marloes Boutkan,  ir. Tesse Bijlsma,  Indah Hooghiemster,  Byron Wu

Keywords

beeldkwaliteitwoonbuurt