Welstandsparagraaf lint Vinkenpolderweg

De algemene bedoeling van deze welstandsparagraaf is geformuleerd in drie termen, simpel, doeltreffend en uitdagend. Hierop zijn de meer specifieke ontwerpregels per deelgebied terug te voeren. Vanzelfsprekend hebben deze termen steeds te maken met architectonische kwaliteit en inpassing in het landschap.

Aan het lint Vinkenpolderweg dat een identiteitsdrager is van Alblasserdam, worden woningen ontwikkeld. Omdat deze nieuwe bebouwing zal staan aan een historisch gegroeid lint, is het van belang dat de nieuwbouw van hoge kwaliteit is en zorgvuldig wordt ingepast in de bestaande structuur. Om dit doel te bereiken heeft mdbs in opdracht van de gemeente Alblasserdam een welstandsparagraaf opgesteld. 

In de welstandsparagraaf staan ontwerpregels voor de architectuur die ervoor zorgen dat de gewenste samenhang ontstaat en binnen dat samenhangende totaalbeeld voldoende variatie. Deze regels worden door architecten en hun opdrachtgevers geraadpleegd en gehanteerd bij het maken van de ontwerpen voor de gebouwen, en ze worden door de gemeente gebruikt om de ontwerpen te toetsen.

 

TERUG

DELEN

Specs

  • Programma: welstandsparagraaf en kavelpaspoort
  • Datum: 2012
  • Opdrachtgever: Gemeente Alblasserdam

Werkvelden

DorpenBeeldkwaliteitBeeldkwaliteitplanWelstand

Team

ir. Matthijs de Boer,  ir. Astrid Kockelkoren,  ir. Monique Urselmann

Keywords

welstandtoetskavelpaspoortbeeldkwaliteit